Acasă ]   [ Resurse pentru Comercianţi ]   [ Resurse pentru Achizitori ]Ştim că timpul este important deopotrivă pentru tine comerciant cât şi pentru cel care face achiziţia. Mai ştim că nimeni nu te plăteşte pentru resursele pe care le-ai alocat pentru o tranzacţie nereuşită. Nici aici nu o să fii plătit pentru asta, dar tocmai din acest motiv am constuit platforma FastSourcing, ca să ne aducă mai aproape şi să îţi uşureze munca. Aşa ai să poţi urmări mai bine toate oportunităţile pe care trebuie să le administrezi la un moment dat, ai să poţi să te concentrezi cât mai bine pe nevoile clientului şi nu ai să mai rătăceşti prin zeci de emailuri zi de zi.

Îţi propunem o soluţie în trei paşi. Sunt simplu de urmat şi au un impact pozitiv asupra productivităţii activităţii tale:Creare cont Comerciant
Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile de utilizare.
Adresa de email: Introduceţi adresa dumneavoastră de email. Nu utilizaţi adrese de email personale ci numai adrese de email pe care le utilizaţi ca să comunicaţi în mod oficial din partea organizaţiei dumneavoastră. Nu pot exista conturi multiple care să utilizeze aceeaşi adresă de email.
Codul CUI : Introduceţi Codul Unic de Înregistrare Fiscală al organizaţiei pe care o reprezentaţi. Introduceţi doar caracterele numerice (fără RO). Platforma FastSourcing este destinată exclusiv persoanelor juridice.
Doresc un cont de achizitorAutentificare


Recuperare parolă
Adresa de email: Introduceţi adresa dumneavoastră de email.
Deschide un cont nou, după care putem să începem.
Termeni şi condiţii de utilizare

v20200801

Următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

Achizitor - Entitate cu personalitate juridică, care a deschis un cont în platforma FastSourcing pe care îl utilizează pentru achiaiţionarea de materiale şi consumabile.
Comerciant - Entitate cu personalitate juridică care a deschis un cont în platforma FastSourcing pe care îl utilizează pentru vânzarea de materiale şi consumabile.
Utilizator - Entitate cu personalitate juridică care se încadrează la una dintre cele două categorii: Achizitor sau Comerciant. Un Utilizator poate deschide mai multe conturi în platforma FastSourcing, dar nu poate deţine decât una dintre cele două calităţi: fie pe cea de Achizitor, fie pe cea de Comerciant.
Proprietarul platformei FastSourcing (Proprietarul platformei sau Proprietarul) - Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L., este entitatea cu personalitate juridică care a creat codul pentru platforma FastSourcing şi deţine toate drepturile de proprietate fiind responsabilă pentru dezvoltarea lui continuă. Toate drepturile şi responsabilităţile de utilizare a codului aparţin Operatorului platformei.
Operatorul platformei FastSourcing (Operatorul platformei sau Operatorul) - Compania de Consultanţă pentru Investiţii şi Dezvoltare S.R.L., este entitatea cu personalitate juridică care administrează platforma FastSourcing şi (dacă este cazul) mediază relaţiile dintre utilizatorii ei. În calitate de Operator deţine toate drepturile şi responsabilităţile de utilizare a codului deţinut de Proprietarul platformei.

Cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa.
Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
Referinţele la orice acte normative se consideră a face referire şi la orice acte normative subsecvente prin care acestea sunt completate sau modificate.
Cuvintele care indică un gen includ toate genurile.

FastSourcing este o platformă pe care Achizitorii şi Comercianţii tranzacţionează în mod direct materiale şi consumabile, relaţie intermediată de către Proprietarul platformei exclusiv prin regulile generale implementate perntru derularea procedurii de achiziţie şi fără vreo inplicare de orice natură din partea Operatorul platformei care îşi rezervă doar calitatea de mediator în cazul puţin probabil al apariţiei unui conflict între Utilizatori.

Serviciile oferite prin intermediul platformei FastSourcing se adresează exclusiv firmelor (societăţilor comerciale), organizaţiilor şi persoanelor fizice autorizate care deţin cel puţin un număr unic de înregistrare fiscală. Platforma nu este concepută spre a putea fi utilizată de către persoane fizice. Accesarea platformei FastSourcing implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la Termenii şi condiţile de utilizare ale platformei, fără a mai fi necesare alte formalităţi. Proprietarul platformei FastSourcing, îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii şi condiţiile de utilizare ai platformei FastSourcing fără niciun fel de notificare distribuită în prealabil şi prin alte mijloace decât prezenta.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul, implicit designul, structura, imaginile înregistrările audio şi/sau video aparţin Proprietarului platformei cu excepţia acelor elemente de conţinut unde este menţionat expres cine posedă drepturile de autor. Proprietarul platformei vă autorizează să preluaţi conţinut publicat pe platforma FastSourcing, în limita a 50 de cuvinte, cu specificarea clară a sursei, urmând ca acesta să poată fi utilizat exclusiv în scopuri non-comerciale. Este permisă preluarea şi utilizarea siglelor şi a altor elemente grafice şi auditive doar în scopuri non-comerciale şi cu specificarea clară a sursei. Este interzisă modificarea/alterarea fotografiilor, siglelor şi a elementelor grafice. Se interzice orice schimbare / alterare a conţinutului platformei FastSourcing. Dacă doriţi să folosiţi conţinutul platformei FastSourcing, în parte sau în totalitate, în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, vă rugăm să ne contactaţi. Proprietarul îşi rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept şi/sau alterarea conţinutului de pe platforma FastSourcing. Drepturile Utilizatorilor rămân neafectate de prezenta. Aceştia pot continua să dispună în mod liber de datele şi informaţiile proprii.

Integritatea sistemului informatic

Informaţiile postate de Utilizatori pe platforma FastSourcing nu pot încălca prevederile legale sau bunele moravuri prin formulare, conţinut, prezentare vizuală sau prin scopul urmărit. Este interzisă postarea de informaţii discriminatorii pe criteriul rasei, naţionalităţii, limbii, religiei, sexului sau orientarii sexuale, etniei, categoriei sociale, convingerilor, vârstei, dizabilităţilor, bolilor ...etc. Nu se admite introducerea de conţinut cu caracter ilegal, imoral, sau care nu are legatură cu scopul în care a fost creată platforma FastSourcing. Nu se admit cuvinte obscene şi nici orice alt tip de conţinut care ar putea leza interesele sau imaginea unei persoane fizice sau juridice. Utilizatorii FastSourcing sunt singurii responsabili pentru informaţiile pe care le furnizează prin intermediul platformei. Operatorul platformei FastSourcing exclude orice garanţie şi/sau răspundere pentru conformitatea informaţiilor furnizate de către Utilizatori prin intermediul platformei cu realitatea sau cu prevederile legale. Utilizatorii eliberează Operatorul FastSourcing de orice pretenţii ale unor terţi datorate încălcării drepturilor lor în cadrul procedurilor de achiziţie la care au fost parte şi care s-au derulat prin intermediul platformei FastSourcing. Prin aceasta, Utilizatorul îşi asumă şi obligaţia de a suporta orice cheltuieli ocazionate de apărarea drepturilor Operatorului FastSourcing, inclusiv taxe judiciare de orice tip ocazionate de acest demers.

Securitatea sistemului informatic

Utilizatorii platformei FastSourcing sunt răspunzători pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la accesul în sistem. Utilizatorii se obligă să nu folosească adrese de e-mail fictive şi/sau să utilizeze identitatea altor persoane sau organizaţii. Utilizatorii se obligă să nu întreprindă acţiuni ce pot duce la suprasolicitarea infrastructurii sistemului informatic sau la compromiterea lui. Utilizatorilor nu li se permite blocarea, rescrierea sau modificarea conţinutului generat de platforma FastSourcing şi nici imixtiuni de orice natură în paginile web generate de aceasta. În cazul în care identifică astfel de situaţii echipa FastSourcing îşi rezervă dreptul de bloca accesul la platformă şi de a notifica autorităţile competente. Operatorul platformei FastSourcing îşi rezervă dreptul de a verifica corectitudinea informaţiilor introduse de utilizatori, de a solicita corectarea eventualelor nereguli şi de a bloca, dacă este cazul, accesul utilizatorilor la platformă în scopul menţinerii siguranţei şi a integrităţii sistemului informatic sau pentru implementarea măsurilor tehnice necesare funcţionării în condiţii optime a sistemului (ex. lucrări de întreţinere).

Este responsabilitatea exclusivă a Comercianţilor să deţină toate avizele, autorizaţiile, acordurile, drepturile ..etc necesare pentru comercializarea reperelor pe care le tranzacţionează prin intermediul platformei FastSourcing şi responsabilitatea exclusivă a Achizitorilor să verifice conformitatea reperelor pe care le achiziţionează.

Protecţia datelor cu caracter personal

Datele solicitate şi furnizate de utilizatorii FastSourcing, care sunt colectate pentru furnizarea serviciilor prin intermediul platformei nu intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Limitele răspunderii

Operatorul FastSourcing depune constant diligenţele necesare pentru ca informaţiile oferite prin intermediul platformei să fie corecte şi actuale, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori / omisiuni pe care acestea le-ar putea conţine. Utilizând platforma FastSourcing, sunteţi de acord – indiferent de circumstanţe – că, Operatorul platformei nu poate fi făcut răspunzător pentru informaţiile furnizate / conţinute / omise sau/şi pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii, indiferent de natura acestora, suferite de Utilizatorul care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile preluate din platforma FastSourcing. Platforma FastSourcing este pusă la dispoziţia Utilizatorilor “aşa cum este” şi “atât cât este disponibilă”. Operatorul nu garantează că platforma FastSourcing, serverele pe care este gazduită sau e-mailurile trimise sunt lipsite de componente informatice cu caracter potenţial dăunător (ex. viruşi). Utilizatorul înţelege şi acceptă riscurile utilizării platformei Operatorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea platformei. În egală măsură, Operatorul îşi declină orice responsabilitate pentru serviciile altor funizori către care există link-uri pe platforma FastSourcing. Utilizarea acestor servicii presupune părăsirea platformei FastSourcing şi se face pe propria răspundere a Utilizatorului. Platforma FastSourcing furnizează doar premisele tehnice, prin intermediul cărora Utilizatorii comunică informaţii, fără a exercita nicio influenţă asupra conţinutului acestor comunicări dintre Utilizatori. Operatorul platformei FastSourcing nu este parte contractuală în relaţiile dintre Utilizatori, nu intermediază tranzacţiile dintre Utilizatori şi nu reprezintă pe vreunul dintre Utilizatori. Clauzele contractuale negociate de Utilizatori ca urmare a derulării unor proceduri de achiziţie prin intermediul platformei FastSourcing nu fac obiectul relaţiilor juridice dintre Operatorul platformei şi Utilizatorii săi şi vor fi încheiate şi executate fără participarea sau implicarea Operatorului platformei FastSourcing. Operatorul FastSourcing este culpabil exclusiv faţă de Utilizatorii platformei şi va fi ţinut răspunzator numai pentru acţiuni săvârşite din culpă, în limitele sumelor achitate de către Utilizatori pentru utilizarea platformei la momentul respectiv .
© 2021 FastSourcing.ro - Toate drepturile rezervate
Nu ezitati sa ne transmiteţi contribuţiile dumneavoastră pentru îmbunătăţirea procedurilor de lucru. Departament calitate